Taste of the Town: Kouzina Estiatorio

Updated:

DEDHAM, Mass. (FOX 25 / MyFoxBoston.com) – The FOX 25 Morning News team introduces you to Kouzina Estiatorio in the latest Taste of the Town segment.